Széchenyi 2020 - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Uerópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.Projektinformáció

Projekt címe: „Mini bölcsőde fejlesztése Fényeslitkén”
Projekt azonosító: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00078

A projekt összköltsége: 21 020 664,- Ft
A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. március 1.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. november 30.

 

A projekt részletes bemutatása:

Fényeslitke településen jelenleg napközbeni kisgyermekellátást biztosító intézmény, szolgáltatás nem működik, nem megoldott a 3 éven aluli gyerekek napközbeni ellátása. Azok a kisgyermekes szülők, akik a gyerekek óvodába kerülése előtt visszatérnek a munka világába, jelenleg a közeli Kisvárda városban veszik igénybe a bölcsődei szolgáltatást. A projekt célja a kisgyermekek nappali ellátásának biztosítása érdekében új szolgáltatási forma, mini bölcsőde létesítése a jelenlegi Ligetszépe Óvoda épületén belül. Az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkennek a hozzáférhetőség területi különbségei, illetve kialakításra kerülne az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei, amellyel a település biztosítaná a minőségi szolgáltatásokhoz való kirekesztés nélküli hozzáférést. A projekt során legalább 3 új munkahely létesül és további 7 anya munkába állását segítené elő gyermeke bölcsődei felvétele. A mini bölcsőde szervezetileg többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezetként és szakmai egységeként fog működni.

A meglévő épület jelenleg óvoda funkcióval bír, ez kerül kiegészítésre egy bölcsődei szolgáltatással. A két funkció azonos jellege miatt az épületen belül egyes funkciók közösek, mint pl. konyha, nevelői irodák. A gyerekek számára fenntartott helyek (belső foglalkoztató, udvari játszótér) azonban teljes mértékben elkülönülnek egymástól. 2010 évtől az óvodáskorú gyerekek csökkenő létszámának eredményeként a négy csoport helyett 3 csoporttal működik a nevelési intézmény. Jelenleg 3 csoportban 89 férőhellyel biztosítják az óvodai ellátást. Az óvodába járó gyermekek létszáma 55-65 fő között alakul. A megüresedett csoportszoba kihasználásával kerül sor a mini bölcsőde kialakítására, mely nem veszélyezteti az óvodai nevelést. A tervezett mini bölcsőde a maximálisan engedélyezett 7 gyerek ellátására kerül kialakításra. A mini bölcsőde működéséhez kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC, egy babakocsi tároló, előtér, egy öltöző- Az akadálymentes WC a meglévő foglalkoztató területéből kerül kialakításra. Az előtér a meglévő öltöző helyére kerül, a szükséges öltöző pedig egy új épületrész megépítésével valósul meg.

 

ESZKÖZBESZERZÉS:

 

A projekt keretében beszerzendő eszközök a bölcsődei gondozáshoz kapcsolódó alapvető szakmai és játékeszközöket tartalmazza, melyek - mivel jelenleg a településen nem működik bölcsőde - az új szolgáltatási forma létesítéséhez a vonatkozó jogszabály által előírtaknak megfelelően teljes körűen szükséges beszerezni. Az eszközök, felszerelések az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

  • kültéri udvari játékok,
  • kisgyermeknevelő szakmai munkáját segítő informatikai, vizuáltechnikai eszközök,
  • felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök,
  • nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök,
  • csoportszoba, gyermekfürdőszoba, gyermeköltöző helyiségekben előírt bútorzat, felszerelések.

 

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.