Széchenyi 2020 - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Uerópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.Projektinformáció

Projekt címe: „Egészségház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkén (háziorvosi, védőnői, fogorvosi szolgálat)”
Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007

A projekt összköltsége: 59 99 446,- Ft
A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. június 02.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30.
A záró kifizetési igénylésbenyújtásának napja: 2018. szeptember 28

 

A projekt részletes bemutatása:

Fényeslitke Község Önkormányzatának tulajdonában lévő egészségház 1972-ben épült, amely közművekkel teljesen ellátott. Az épület energiahatékonysági szempontból nem megfelelő, hiányzik a hőszigetelés, a nyílászárók cserére szorulnak. 

Az épületben biztosított a település számára az egészségügyi alapellátás, a házi orvos, a fogorvos és a védőnő közreműködésével, akik biztosítják a felnőtt és gyermek lakosság részére az ellátást, az iskolaorvosi és üzemorvosi szolgáltatást is. Jelenleg az épületben a földszinten található a házi orvosi és a fogorvosi rendelő a kiszolgáló helyiségekkel, az emeleten a kismama-, csecsemő – és gyermekgondozást igénylő védőnői szolgálat, mivel a földszinti helyiségek nem teszik lehetővé annak elhelyezését. Az épület jelenleg nem akadálymentes. A kisvárdai ÁNTSZ évek óta csak ideiglenes működési engedélyt ad, mivel a tetőtérben került kialakításra a védőnői szolgálat, illetve a földszinti rész sem akadálymentes.

A projekt átfogó célja: Az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítése által az alapellátások minőségének fejlesztésével Fényeslitke lakossága életminőségének javítása.

Specifikus cél: Fényeslitke lakossága részére a lakóhelyen történő egészségügyi alapellátás megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása, az „egészségesebb” lakosság érdekében az esélyegyenlőség növelése az alapszolgáltatások elérése terén. A tervezett fejlesztés az átlagéletkor növelését, a megelőzést, a korai felismerést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segíti elő.

A projekt közvetlen célcsoportja Fényeslitke település lakossága, valamint –a közös fogorvosi ellátás biztosítása miatt – Döge község lakónépessége. A házi orvos tekintetében a területi ellátási kötelezettség alapján a 2513 fő (a bejelentkezettek száma, a betegkártyák darabszáma 2 198 fő), míg a fogorvosi ellátás esetében – Döge település területi ellátási kötelezettsége miatt –  kiegészül  2 241 fővel.

Az egészségügyi alapellátást, valamint az óvoda, iskola vonatkozásában előírt orvosi feladatokat 1 fő háziorvossal – felnőtt és gyermekek ellátását is biztosító –  1 fő fogorvossal, emellett 1 fő védőnővel történik.

A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységként megvalósul az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, védőnői tanácsadónak helyet adó helyiség felújítása.

Az önállóan nem támogató tevékenységek esetében:
a) Eszközbeszerzés,
d) Megújuló energiaforrások használata (napelem),
f) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása, g) Udvarfelújítás, telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás
j) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő lakhatásának biztosítására.

Fényeslitke Község Önkormányzatának jogszabály által előírt feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása a településen. Ehhez kapcsolódóan a háziorvossal, fogorvossal, valamint a védőnővel határozatlan idejű szerződést kötött. A hosszú távú fenntarthatóságot és az üzemeltetést az önkormányzat, illetve a háziorvos, fogorvos által az OEP-pel megkötött határozatlan idejű finanszírozási szerződés biztosítja. A meglévő egészségügyi központ átalakításának, korszerűsítésének, valamint a napelem telepítésének eredményeként az épület működtetetése jóval költséghatékonyabbá válik, csökkentve ezzel a működési költségeit. A önkormányzat a megkapott OEP támogatással és a költségvetésében elkülönített bevétellel finanszírozni tudja a felmerülő működési költségeket, azaz a projekt hosszútávon fenntartható.

 

A projekt műszaki tartalma:

 

Az egészségház épületgépészetileg, gépészetileg, elektromos rendszer tekintetében és energetikailag (elavult nyílászárók cseréje, hőszigetelő rendszer elhelyezése) megújul.

 

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.