Módosult a Tanulmányi Ösztöndíjprogramok határideje

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

A Tanulmányi Ösztöndíjprogramok határideje: 2018.02.20. 16.00 órára módosult!

Lakossági Fórum

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Fényeslitke község Képviselő-testülete 2018. február 06-án 17.00 órai kezdettel a Művelődési Házban (4621 Fényeslitke, Kossuth u. 148)

Lakossági Fórumot

tart.

A Fórumra a község lakosságát Tisztelettel meghívom!

Fényeslitke, 2018. január 30.

Mártha Mihály Tibor

polgármester

Partnerségi dokumentáció elérhető itt: Partnerségi dokumentáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - „Tanulást-ösztönző pályázat” 2018

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

Fényeslitke Község Önkormányzata tanulásösztönző pályázatot indít a fényeslitkei általános iskolás (7.-8. osztály), középfokú és felsőfokú nappali tanulmányokat folytató, jól tanuló diákok részére! Természetesen a rászorultság, a szociális helyzet illetve a hátrányosság figyelembevételével is.
Az Ösztöndíjat félévente írjuk ki (március - augusztus, szeptember - február) intervallumban. A pályázat a "dokumentumtárban" található!
A tanulmányi ösztöndíjjal jobb eredmények elérésére igyekszünk ösztönzőleg hatni.
Elképzelésünket az EFOP 3.9.2 - 16 - 2017 - 00015 "Humánkapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége" szemléletében című pályázat keretében valósítjuk meg.

Pályázati dokumentációk elérhetők itt:

 1. Tanulásösztönző pályázat általános iskolások (7.-8. osztály) részére
 2. Tanulásösztönző pályázat középiskolások részére
 3. Tanulásösztönző pályázat felsőfokú tanulmányokat folytatók részére

MÓDOSÍTOTT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:

A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK HATÁRIDEJE: 2018.02.20. 16.00 ÓRÁRA MÓDOSULT!


Jó tanulást és eredményes bizonyítványt kívánva!

Tisztelettel maradok:

Mártha Mihály Tibor
Polgármester

Fényeslitke,2018.01.31.

Pénzügyi – gazdálkodási ügyintéző álláslehetőség

 

 
Fényeslitkei Polgármesteri Hivatal
                        
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet


Fényeslitkei Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi – gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 96.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli munkakör


Ellátandó feladatok:
Költségvetés készítése, beszámoló készítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Munkaügyi feladatok ellátása. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, költségvetési tervezés, beszámolás, nyilvántartás.


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett végzettség, az államháztartásról szóló törvény végrahajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 12.§-ban meghatározott végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési szervnél szerzett legalább 1 év szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről
 • A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ténai Sándor jegyző nyújt, a 45/447-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fényeslitkei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4621 Fényeslitke, Kossuth utca 96. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1457/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi – gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 • Személyesen: Fényeslitkei Polgármesteri Hivatal Dr. Ténai Sándor jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 96. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Fényeslitke Községi Önkormányzat honlapja www.fenyeslitke.hu
 • Fényeslitkei Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fenyeslitke.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Lakossági Fórum

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Fényeslitke község Képviselő-testülete 2017. október 24-én 16.00 órai kezdettel a Művelődési Házban (4621 Fényeslitke, Kossuth u. 148)

Lakossági Fórumot

tart.

A Fórumra a község lakosságát Tisztelettel meghívom!

Fényeslitke, 2017. október 12.

Mártha Mihály Tibor

polgármester

Bursa Hungarica 2018

Fényeslitke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

Fényeslitke Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

A pályázati kiírások honlapunk Dokumentumtárában elérhetők.

 

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.