Széchenyi 2020 - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Uerópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.Projektinformáció

Projekt címe: „Kisvárda – Fényeslitke közötti kerékpáros összeköttetés megvalósítása”
Projekt azonosító: KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0069

A projekt összköltsége: 199.996.000,- Ft
A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015. szeptember 29.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. november 30.
A projekt megvalósításának tervezett napja: 2015. december 31.

 

A projekt részletes bemutatása:

A projekt célja kerékpáros kapcsolat létesítése Fényeslitke és Kisvárda város központja között. Megnőtt az igény a Fényeslitkei lakosság körében a kerékpáros közlekedés létesítésére Kisvárdára, az 5 km-re lévő Járási központba,  amely jelenleg csak nagy kerülővel a régi 4-es úton valósítható meg az Ipari parkon keresztül, vasúti átjárókkal. Ezt az útvonalat jelenleg szinte senki ilyen céllal nem használja, főként a fokozott balesetveszély miatt. A rövidebb szakaszon a 4. sz. főúton pedig a meglévő tiltás (kerékpáros forgalom részére tilos használat) miatt lehetetlenül el.

A kerékpárúttal lehetőség nyílna az alacsonyabb jövedelmű lakosoknak kerékpáron eljutni a városba, annak közintézményeibe és főként a munkahelyekre. Ugyanakkor a közlekedési célú kerékpározás mellett a turisztikai célú kerékpárzás, testi-lelki egészségünk megóvása érdekében végzett mozgás ezen formája is indokolja a kerékpárút megépítését.

Fényeslitke település lakossága 2480 fő.

A tervezett kerékpárút a 4. sz. főút és a 3832. sz. összekötő út kereszteződésében tervezett körforgalmi csomópont Záhony felőli ágán átvezetett gyalog- és kerékpárúttól a főút 321+227,68 km szelvényétől jobboldalon Fényeslitke irányába a főút 323+400 km szelvényig, majd a 41144 sz. bekötő út, Széchenyi utca végéig, Fényeslitke belterület határáig valósul meg.

 

A projekt műszaki tartalma:

Kerékpárút tervezett hossza: 2 254 m.

A kerékpárút 2,60 m szélességben készül, 2,5 % oldaleséssel a 4. sz. főút irányába.

A földpadkák 0,5 m szélességűek, és 5 %-os esésűek.

A tervezett burkolat szerkezete: 20 cm vastag homokos kavicságyazat; 15 cm vastag Ckt alap; 3,5 cm vastag AC-11 kötő jelű aszfalt kötőréteg; 2,5 cm vastag AC-8 kopó jelű aszfalt kopóréteg; burkolatrészek lezárása 100x20x5 cm előre gyártott süllyesztett szegélyelemek C 12-32/FN megtámasztással.

A 41144. sz. bekötő út nyomvonalánál F 50-es beton folyóka épül, amelynek befogadója a 4. sz. főút melletti szikkasztóárok.

A kerékpárút 1+859 - 1+873 és 2+164 - 2+192 km szelvényei között jobboldalon 2” acélkorlát található 1,50 m magasságban, 3 m oszlopkiosztással.

A kerékpárút az 1+866 km szelvényben keresztezi a XIV. sz. csatornát, melynek áteresze 200x180x18 vb. keretelemmel meghosszabbodik 11 méteren + 3 m előfej.

Elérhetőségeink

Fényeslitke Község Önkormányzata

4621 Fényeslitke, Kossuth u. 96. Tel.: 45 / 447 - 011, Fax: 45 / 547 - 011, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.